Начало / ЗА НАС

ЗА НАС

Hits: 151

ЗА НАССдружение “Вярвам в теб” 
Цели: развитие на ценности в обществото, насочени към защита на основополагащи човешки ценности, работа в областта на изкуството и културата; защита на човешките права; просветни действия, насочени към социално слаби или социално изолирани групи; действия по устойчиво развитие и опазване на околната среда, както и други дейности, незабранени от закона.